FinJust Logo

Par Mums

SIA "FinJust" juristiem ir vairāk kā 15 gadu pieredze dažādās tiesību jomās, ekonomikā un grāmatvedībā. Juristu praksē iegūtā pieredze un iegūtā izglītība ekonomikā, grāmatvedībā utt., nodrošina kvalitatīvu, operatīvu un efektīvu juridiskās palīdzības sniegšanu SIA "FinJust" klientiem, īpaši finanšu un ekonomisko noziedzīgo nodarījumu atklāšanā.

Pierādījumu iegūšanai un nostiprināšanai SIA "FinJust" nodrošina Grāmatvedības ekspertīzes, kuras pēc attiecīgu procesu virzītāja pieprasījuma vai lēmuma veic Privātais Tiesu eksperts, sniedzot eksperta atzinumus kriminālprocesā, civilprocesā un administratīvajā procesā.

Personu maksātspējas izvērtēšanai tiek izmantota arī izlūkošanas rezultātā iegūtā informācija, kuras iegūšanai tiek piesaistīts sadarbības partneris ar atbilstošu licenci Latvijā un ārzemēs. SIA "FinJust" klientu un pakalpojumu laikā iegūtās informācijas konfidencialitāte tiek nodrošināta pilnībā.

Pakalpojumi

 • Veic personu maksātspējas izvērtēšanu (kustamas, nekustamas mantas un finanšu līdzekļu, saistīto personu apzināšana)
 • Realizē vienas puses interešu pārstāvību pret otru pusi neatkarīgi no tā, vai tas notiek tiesā vai citās institūcijās
 • Veic komersantu potenciālo sadarbības partneru izvērtēšanu, pārbaudot to uzrādīto aktīvu atbilstību reālajai situācijai
 • Izvērtējot komersantu, personu darbības, dokumentus un visu saistīto informāciju, sniedz krimināltiesisku izvērtējumu (finanšu un korporatīvu krāpšanu atklāšana utt.)
 • Konsultē, sagatavo iesniegumus un citus nepieciešamos dokumentus, un pārstāv klientu krimināllietās, kuras uzsāktas par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā un pret īpašumu
 • Veic grāmatvedības ekspertīzes (ja nepieciešams izvērtēt gada pārskatu, finanšu līdzekļu izlietojuma pamatotību; ja nepieciešams konstatēt piesavināšanos, grāmatvedības datu Sagrozīšanu; ja nepieciešams konstatēt tīšu novešanu līdz bankrotam utt.)
 • Konsultē finanšu, grāmatvedības un nodokļu jautājumos u.c.
 • Sadarbības partneri:


  Ennetcom Latvia Logo GŠ Security Logo ArbitPerit

  Mūsu Klienti

  Zvērinātu advokātu biroji

  Apdrošināšanas kompānijas

  Celtniecības kompānijas

  Pārtikas ražošanas sabiedrības

  Zvērināti tiesu izpildītāji

  Kredītiestādes

  Valsts un pašvaldības iestādes

  Nerezidenti